Ajandamızdan - Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi
Stratejik risk yönetiminin önemli bir tekniğŸidir. Amaçların belirlenmesi, kriterlerin oluşŸturulması, alternatiflerin belirlenmesi, alternatiflerin kriterlere göre değŸerlendirilmesi ve karar verilmesi aşŸamalarından oluşŸur.

İşŸletmeler için fabrika alanı, sondaj alanı, nükleer santral yeri belirlenmesi, stratejik ürün formülasyonu, müşŸteri memnuniyeti değŸerlendirmesi, bütçeleme, proje ve program seçimi gibi konularda kullanılır.

Avantajları şŸunlardır: Kullanması kolaydır, uzmanlık gerektirmez. GenişŸ katılıma olanak sağŸlar. İletişŸimi kolaylaşŸtırır. Amacı bir hiyerarşŸi içinde düşŸünmek amaca yönelik düşŸünülmesini sağŸlar. TutarsızlığŸın ölçülebilmesini sağŸlar. Destekleyen yazılımlar bulunur.

Sözel ölçütleri nesnel değŸerlendirme zorlukları vardır. Ölçütlerden birine yeni seçenekler eklendiğŸinde analizi tümüyle yenilemek gerekir.

Risk Yönetimi Özel İlgi Kurulu

http://riskyonetimi.pyd.org.tr/

Risk Yönetimi Özel İlgi Kurulu olarak risk yönetimi kavramları ile araç ve tekniklerinin yaygınlaşŸması için çalışŸıyoruz. Bunun için etkinlikler gerçekleşŸtiriyoruz.
21.10.2012
Fotoğraflar


Faaliyet Raporu